Obiectivul General

Obiectivul general

- Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 1 din Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, prin derularea unor investiții specifice în domeniul apei potabile și apei uzate în județul Bihor.

- Proiectul reprezintă o etapă semnificativă în cadrul reabilitării generale și extinderii infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din județul Bihor, continuând procesul investițional derulat prin programele MUDP și ISPA de creare a sistemelor regionale în sectorul apei.

Mai multe…

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Beneficiari

Proiectul cuprinde investiții în tratarea și distribuția apei potabile precum și colectarea și epurarea apei uzate în municipiile Oradea și Beiuș și localitățile Tinca, Sântandrei, Palota, Girișu de Criș, Tărian,Paleu, Săldăbagiu de Munte, Nojorid, Oșorhei, Alparea, Fughiu.

Mai multe…

 

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR - Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013