A+ A A-

Implementarea proiectului în NOJORID

CL 6 – Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Nojorid

Valoarea contractului: 4.458.815 lei, exclusiv TVA

Data semnării contractului: 09.07.2012

Durata contractului: 24 de luni

Denumirea contractorului: Asocierea PORR BAU GmbH – SC MULTINSTAL SRL – TEERAG-ASDAG AKTIENGESELLSHAFT

Prezentarea pe scurt a obiectului contractului:

În cadrul acestui contract de lucrări se vor realiza următoarele:

Obiect nr. 1: Conductă de aducțiune și stație de pompare apă potabilă Oradea-Nojorid:

 - stație de pompare amplasată în Oradea (SP Oradea – Nojorid);

 - conducta de aducțiune de la stația de pompare din Oradea către Gospodaria de Apă existentă în localitatea Nojorid, L = 5.628 m;

Obiect nr. 2: Extindere și reabilitare sistem de canalizare menajeră în localitatea Nojorid:

 - extindere rețea de canalizare menajeră, L = 7.960 m;

 - reabilitare rețea de canalizare menajeră, L = 809 m;

 - stație de pompare ape uzate menajere – 1 buc.;

 - conductă de refulare de la stația de pompare ape uzate, L = 4.063 m;

 - racorduri la consumatori.

În urma lucrărilor aferente contractului, locuitorii din Nojorid vor beneficia de o sursă de apă de calitate și de racorduri la utilitațile de colectare și tratare ape uzate, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene.

Extindere rețele de canalizare în Nojorid

Nr. crt.

Denumire stradă

Lungime conductă [m]

Nr. racorduri

1

1

2.931

204

2

2

961

67

3

3

456

32

4

4

257

18

5

5

148

10

6

6

515

36

7

7

406

28

8

8

325

23

9

9

116

8

10

10

1.078

75

11

11

777

54

12

12

291

20

13

13

216

15

14

14

196

14

15

15

96

7

 

TOTAL

8.769

611

Stadiul fizic al lucrărilor:  REALIZAT la 12 Iunie 2015 - 100%

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR - Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013